Památník u Horní Světlé

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách - Dolní Světlá, 25. září 2010

      V sobotu 23. září 2010 se v Dolní Světlé opět uskutečnilo tradiční vzpomínkové setkání na příslušníky Stráže obrany státu a Finanční stráže z roku 1938 v Lužických horách. Celé setkání organizovala Československá obec legionářská Jednota Ml. Boleslav. V 10 hodin začala sobotní vzpomínková akce výstupem na horu Luž. Účast obecenstva při výstupu na Luž ale nebyla velká. Počasí nám letos silně nepřálo. Během výstupu bylo sychravo a na vrcholu Luže mlha. Výstupu i celé akce se zúčastnili také stejnokrojovaní členové naší Jednoty a kamarádi z KVH 1. prapor SOS. Na vrcholu Luže tak opět stanuli příslušníci československé finanční stráže a armády. Debatovalo se pak o historii, o starých financích, o roku 1938 i o přátelství a morálce. Také probíhalo nezbytné fotografování.
      Letošní setkání u pomníku hraničářů ve Světlé bylo zahrnuto mezi oficiální celorepublikové akce ČsOL. Bohužel, z pražského ústředí se do Světlé nikdo nedostavil. Vlastní pietní akt u pomníku začal ve dvě hodiny odpoledne. Důstojnou kulisu celému aktu tvořili opět dobově stejnokrojovaní příslušníci finanční stráže a armády. Poprvé jsme na této akci použili ozvučení pomocí zvukové aparatury. V průběhu vzpomínky tak mohly zaznít autentické nahrávky z roku 1938, ale i mnohé jiné. Počasí bylo stále proti nám. Po celou dobu vzpomínkového aktu silně pršelo.
      Pietní akt tak začal vyhlášením mobilisace, tedy stejným hlášením, které 23. září 1938 ve večerních hodinách vysílal i Československý rozhlas. Po přivítání přítomných ze strany předsedy jednoty br. Tomáše Pilvouska promluvil dr. Miroslav Hudec na téma Československá obec legionářská, strážce odkazu TGM. Ve svém projevu vzpomněl dr. Hudec i osudný rok 1938 a také problémy naší současné doby.
      Po dr. Hudcovi promluvil místopředseda jednoty br. Ing. Jaroslav Beneš. Ve svém projevu přiblížil přítomným historické souvislosti a důvody našeho setkání, připomněl ohromnou morální sílu, víru a přesvědčení našich předků, kteří bez ohledu na okolnosti bojovali za naši vlast, za Československo. A to jak v roce 1938, tak v letech první či druhé světové války. Dále připomněl, že srovnávat tyto muže s "novodobými veterány" je minimálně po morální stránce nevhodné. Celý projev zakončil přáním, abychom si vážili svobody a demokracie a dokázali si ji udržet i v budoucnu. Poté položili účastníci aktu k hraničářskému pomníku květiny a vzpomněli si jednoho z bojovníků z Horní Světlé, našeho přítele a velkého člověka, tehdy četaře aspiranta Jana Rejchrta, který se našich akcí zúčastňoval, ale bohužel před pár lety zemřel.
      Vzpomínkového aktu se účastnilo zhruba 80 diváků, což je v dosavadní historii nejméně. Je ovšem nutné podotknout, že počasí bylo také zatím nejhorší v celé historii vzpomínkových aktů v Dolní Světlé a silný déšť po celou dobu vzpomínky nepolevil.
      Návštěvníkům byly také celé odpoledne k dispozici informační panely, které připravila naše jednota, a které informovaly o historii finanční stráže v Lužických horách.
      Po skončení vzpomínkového aktu pokračovalo přátelské posezení stylově v restauraci Celnice v Dolní Světlé.

      Br. Ing. Jaroslav Beneš, místopředseda jednoty

Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.