Památník u Horní Světlé

Vzpomínka na SOS a připomínka 5. výročí odhalení pomníku - 20. září 2008

V sobotu 20. září 2008 proběhlo na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf u pomníku Československých hraničářů již tradiční vzpomínkové setkání, které připomnělo události ze září roku 1938. V letošním roce bylo vzpomínkové setkání zvláště významné. Jednak uplynulo již 70 let od kritického září 1938, jednak je to již 5 let, kdy jsme odhalovali pomník na hraničním přechodu v Dolní Světlé. Odhalení pomníku proběhlo na den přesně před pěti lety – 20. září 2003.

Celé setkání započalo ve studeném podzimním dopoledni výstupem na horu Luž. Účast obecenstva při výstupu na Luž byla vzhledem k panujícímu počasí poměrně velká. Výstupu na Luž se zúčastnili i stejnokrojovaní členové naší jednoty československé obce legionářské a kamarádi z KVH 1. prapor SOS, KVH Česká Lípa a KVH 28. říjen. Na vrcholu Luže tak opět stanuli příslušníci československé finanční stráže, četnictva, policie a armády. Na vrcholu Luže se pak debatovalo o historii i o všem možném, proběhlo jiné fotografování a četníci střežili přestup státní hranice a rozdávali pokuty.

Vlastní pietní akt začal u pomníku v půl druhé odpoledne. Důstojnou kulisu celému aktu tvořili opět příslušníci armády, finanční stráže, četnictva a státní policie. Byly zde tak zastoupeny všechny složky SOS. Z významných hostí jsme přivítali pana hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana, pana starostu Mařenic Petra Tlustého a bývalého poslance Oldřicha Němce. Celého aktu se účastnil též člen naší jednoty bratr Jaromír Jermář toho času senátor a také další poslanci a senátoři.
Zcela na začátku, do naprostého ticha začali herci z "Divadélka na dlani" číst jména padlých hraničářů z roku 1938. Jména padlých příslušníků finanční stráže byla čtena ze dvou stran za hrobového ticha, což velice zapůsobilo na všechny přítomné. Po krátkém úvodním slovu Ing. Jaroslava Beneše, jednoho z pořadatelů a iniciátorů akce, položili účastníci aktu k hraničářskému pomníku květiny. Následně jsme minutou ticha a tesknými tóny vojenské večerky uctili památku Jana Rejchrta a všech dalších padlých hraničářů. Na závěr první části vzpomínkového aktu hrci přečetli vzpomínky kpt.v.v. Jana Rejchrta, popisující boj o zdejší celní úřad, kterému Jan Rejchrt velel, a také dopad, který tento boj měl na další osudy československých hraničářů. Jan Rejchrt, náš přítel, bohužel letos zemřel. Vzpomínkového aktu se účastnila jeho manželka.
Ve druhé půli vzpomínkového aktu jsme si vyslechli krátké pozdravení pana hejtmana Petra Skokana, jenž mluvil poměrně krátce, ale výstižně. Další proslov pronesl senátor a br. Jaromír Jeřmář. Jeho proslov byl již tradičně věcný a zajímavý. Bylo o čem přemýšlet. Následně promluvil Oldřich Němec, člověk, který nám velice pomohl při výstavbě pomníku. V té době byl poslancem parlamentu a pomáhal nám především při jednání se státními i samosprávními úředníky. Ve svém proslovu pan Oldřich Němec vzpomněl právě začátky naší spolupráce a okolnosti výstavby pomníku. Jako poslední promluvil pan Miroslav Hudec z České Lípy. Pan Hudec je příznivec ČsOL a přítel naší jednoty. Jeho projev byl velice zajímavý a hodný zamyšlení. Zcela jsem se ztotožnil z jeho názorem na rozpad našeho Československa. Celý vzpomínkový akt ukončil následně trubač vojenským signálem odtroubeno.
Vzpomínkového aktu se účastnilo zhruba 150 diváků a to i přes nepříliš příznivé počasí, v jednu chvíli to již vypadalo na déšť.

Po skončení vzpomínkového aktu pokračovalo přátelské posezení v České hospodě v Heřmanicích. V této restauraci byla také již od 10 hodin přístupná malá výstava s tematikou finanční stráže a stráže obrany státu se zaměřením na oblast Lužických hor. K vidění byly především stejnokroje finanční stráže a armády a dobové fotografie. Šlo o zajímavé fotografie z Lužických hor, často doposud nepublikované, dokumentující historii finanční stráže v těchto horách a její život. Dokumentován byl i kritický rok 1938. Zájemci si mohli zakoupit též publikace s uvedenou tematikou se vztahem nejen k Lužickým horám, ale i k celému Československu. Výstavu navštívil i hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, který se velice zajímal o presentovanou část historie, což nás až překvapilo. Pan hejtman si zakoupil také několik našich knih se vztahem k Lužickým horám, finanční stráži a stráži obrany státu.
Celé sobotní setkání bylo ukončeno v podvečerních hodinách.

Zapsal: Jaroslav Beneš

Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.