Památník u Horní Světlé

Vzpomínkové setkání u památníku 23. září 2006

V sobotu 23. září 2006 proběhlo na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf u pomníku Československých hraničářů již tradiční vzpomínkové setkání, které připomnělo události ze září roku 1938.
Celé setkání započalo v hezkém podzimním dopoledni výstupem na horu Luž. Na vrcholu Luže tak stanuli po mnoha desítkách let opět příslušníci československé finanční stráže a četnictva.
Vlastní pietní akt začal u pomníku přesně v pravé poledne. Do naprostého ticha začali herci z "Divadélka na dlani" číst jména padlých hraničářů z roku 1938. Jména padlých příslušníků finanční stráže, četnictva a policie byla čtena ze tří světových stran za hrobového ticha, což velice zapůsobilo na všechny přítomné. Po krátkém proslovu Ing. Jaroslava Beneše, jednoho z pořadatelů a iniciátorů akce, položili účastníci aktu k hraničářskému pomníku květiny. Na závěr herci přečetli vzpomínky kpt.v.v. Jana Rejchrta, popisující boj o zdejší celní úřad, kterému Jan Rejchrt velel, a také dopad, který tento boj měl na další osudy československých hraničářů. Během celého aktu vojenský trubač zatroubil dobové armádní signály Nástup, Slavnostní pochod, Večerku a Odtroubeno.

Jako již tradičně se vzpomínky zúčastnili příslušníci ČsOL jednoty Mladá Boleslav ve stejnokrojích tehdejších československých ozbrojených sborů - četnictva, armády a finanční stráže.
Po skončení vzpomínkového aktu pokračovalo od 13,30 hodin přátelské posezení v České hospodě v Heřmanicích. V této hospodě byla také již od 11 hodin přístupná malá výstava s tematikou finanční stráže a stráže obrany státu se zaměřením na oblast Lužických hor. K vidění byly především stejnokroje finanční stráže a armády a dobové fotografie.
Veteráni událostí roku 1938 a 2. sv. války pokřtili v České hospodě novou publikaci "Broumovsko a Trutnovsko, obrana republiky ve druhé polovině 30. let" kterou napsali členové mladoboleslavské jednoty ČsOL Jakub Mikolášek, Tomáš Pilvousek a Jan Juřena, a kterou tato jednota připravila k vydání.

Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.