Historie Lužických hor

Vzpomínkové setkání u památníku 23. září 2006

Hlavní stránka památníku v Horní Světlé...

Vzpomínkové setkání 23. září 2006.

V sobotu 23. září 2006 proběhlo na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf u pomníku Československých hraničářů již tradiční vzpomínkové setkání, které připomnělo události ze září roku 1938.
Celé setkání započalo v hezkém podzimním dopoledni výstupem na horu Luž. Na vrcholu Luže tak stanuli po mnoha desítkách let opět příslušníci československé finanční stráže a četnictva.
Vlastní pietní akt začal u pomníku přesně v pravé poledne. Do naprostého ticha začali herci z "Divadélka na dlani" číst jména padlých hraničářů z roku 1938. Jména padlých příslušníků finanční stráže, četnictva a policie byla čtena ze tří světových stran za hrobového ticha, což velice zapůsobilo na všechny přítomné. Po krátkém proslovu Ing. Jaroslava Beneše, jednoho z pořadatelů a iniciátorů akce, položili účastníci aktu k hraničářskému pomníku květiny. Na závěr herci přečetli vzpomínky kpt.v.v. Jana Rejchrta, popisující boj o zdejší celní úřad, kterému Jan Rejchrt velel, a také dopad, který tento boj měl na další osudy československých hraničářů. Během celého aktu vojenský trubač zatroubil dobové armádní signály Nástup, Slavnostní pochod, Večerku a Odtroubeno.
Vzpomínkové setkání 23. září 2006. Jako již tradičně se vzpomínky zúčastnili příslušníci ČsOL jednoty Mladá Boleslav ve stejnokrojích tehdejších československých ozbrojených sborů - četnictva, armády a finanční stráže.
Po skončení vzpomínkového aktu pokračovalo od 13,30 hodin přátelské posezení v České hospodě v Heřmanicích. V této hospodě byla také již od 11 hodin přístupná malá výstava s tematikou finanční stráže a stráže obrany státu se zaměřením na oblast Lužických hor. K vidění byly především stejnokroje finanční stráže a armády a dobové fotografie.
Veteráni událostí roku 1938 a 2. sv. války pokřtili v České hospodě novou publikaci "Broumovsko a Trutnovsko, obrana republiky ve druhé polovině 30. let" kterou napsali členové mladoboleslavské jednoty ČsOL Jakub Mikolášek, Tomáš Pilvousek a Jan Juřena, a kterou tato jednota připravila k vydání.

Vzpomínkové setkání 23. září 2006. Vzpomínkové setkání 23. září 2006.
Vzpomínkové setkání 23. září 2006. Vzpomínkové setkání 23. září 2006.
Vzpomínkové setkání 23. září 2006. Vzpomínkové setkání 23. září 2006.
Vzpomínkové setkání 23. září 2006.
Vzpomínkové setkání 23. září 2006. Vzpomínkové setkání 23. září 2006.
Vzpomínkové setkání 23. září 2006. Vzpomínkové setkání 23. září 2006.
Vzpomínkové setkání 23. září 2006. Vzpomínkové setkání 23. září 2006.
Vzpomínkové setkání 23. září 2006. Vzpomínkové setkání 23. září 2006.
článek o setkání
Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.