Historie Lužických hor

Vzpomínkové setkání u památníku 17. září 2005

Hlavní stránka památníku v Horní Světlé...

Vzpomínkové setkání 17. září 2005.

Letošní setkání a vzpomínku na příslušníky Stráže obrany státu jsme rozdělili na tři části. Nejprve jsme zorganizovali vlastivědnou vycházku po okolí Dolní Světlé. Na parkovišti u kapličky se v sobotu 17. září v 10 hodin sešlo na 30 zájemců o vycházku. Tak vysoká účast nás velmi překvapila. Z Dolní Světlé jsme vyrazili k hraničnímu přechodu do Jonsdorfu. Z hraničního přechodu jsme pak šli přímo po hranici přes Krkavčí kameny k Rübezahlbaude. Cestou jsme minuli i několik starých zajímavých hraničních kamenů.
Cesta ubíhala pomaleji, než jsme čekali, neboť se hodně povídalo o historii míst, kterými jsme procházeli i míst v okolí a starší účastníci procházky vyprávěli své vzpomínky. Proto jsme pod Luž k našemu pomníku dorazili o hodně později, než jsme čekali, a tak jsme společný výstup na tuto horu odložili na příští rok. Počasí stejně nepřálo dalekým rozhledům z hory, chvílemi i drobně pršelo, ale jinak jsme si na počasí po celý den nemohli stěžovat. Od pomníku jsme se tedy vrátili po panelce zpět do Dolní Světlé, kde jsme si v restauraci Celnice dali oběd a připravili jsme se na odpolední program.

Vzpomínkové setkání 17. září 2005. Vzpomínkové setkání 17. září 2005.

Ve 14,30 hodin začala vlastní vzpomínka u pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf.

Vzpomínkový akt zahájil trubač slavnostním pochodem předválečné masarykovy armády. Čestní hosté při zahájení vzpomínkového aktu.
Čestná stráž u pomníku ve stejnokrojích předválečné armády, finanční stráže a četnictva. Dozorce finanční stráže a štábní strážmistr četnictva vzdávají čest při kladení květin k pomníku.
Jaroslav Beneš seznámil všechny přítomné s událostmi ze září 1938 a s historií bývalého celního úřadu. Výstižný projev přednesl poslanec Parlamentu České republiky pan Oldřich Němec.
Po skončení vzpomínkového aktu. Po skončení vzpomínkového aktu.

Obálka nové knížky.

Poslední, třetí částí oficiálního programu byl křest nové knihy člena naší Jednoty Ing. Jaroslava Beneše. Po návratu od pomníku jsme v restauraci celnice pokřtili jeho knihu "Finanční stráž československá 1918-1938".
Po křtu knihy následovala přátelská beseda se všemi zúčastněnými až do podvečerních hodin.

U příležitosti druhého výročí odhalení pomníku obránců hranic v Horní Světlé pod Luží vyšla v nakladatelství Fortprint nová knížka Jaroslava Beneše nazvaná "Finanční stráž Československá 1918-1938", která sleduje historii vzniku a vytváření tohoto ozbrojeného sboru v období první republiky, včetně informací o stejnokrojích, hodnostech, organizačním uspořádání a dalších technických detailech. Text je na 183 stranách doplněn dvěma stovkami povětšině dobových fotografií. Zájemci si ji mohou objednat na e-mailové adrese mbbb@seznam.cz za částku 150,-Kč plus případné poštovné.

Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.