Památník u Horní Světlé

Vybrané novinové články o památníku

Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.