Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Historie Lužických hor

Odhalení památníku obráncům vlasti z roku 1938

Hlavní stránka památníku v Horní Světlé...

      V sobotu 20. září 2003 se poklidný, dnes již pouze turistický, hraniční přechod Dolní Světlá - Waltersdorf změnil v souvislosti s 65. výročím tragických zářijových událostí roku 1938 v dějiště významné společenské události. Na místě bývalého čs. celního úřadu byl odhalen pomník všem čs. vojákům, příslušníkům finanční stráže, četníkům, policistům a všem dalším hraničářům, kteří osudného roku 1938 v bojích se zfanatizovanými českými Němci hájili demokracii a svobodu Československé republiky.
      Nevyhlášené válce, která se na podzim toho roku rozhořela v našem pohraničí, neušel nakonec ani celní úřad Horní (dnes Dolní) Světlá. Ten byl 22. září obsazen několikasethlavou ozbrojenou skupinou tzv. Sudetoněmeckého Freikorpsu. Družstvo stráže obrany státu (SOS) mající na zdejší celnici stanoviště se před mnohonásobnou přesilou stáhlo na inspektorát Finanční stráže v Dolní Světlé. Zde bylo ještě téhož dne, po poradě s velitelem strážního praporu XXIII. kpt. Kotykem, rozhodnuto dobýt silami 3 družstev SOS celní úřad zpět. Tento záměr se vydařil a po rozhořčeném hodinovém boji byla, v té době stále ještě, trojnásobná přesila teroristů zahnána zpět do Německa.
      Pomník byl zbudován péčí Československé obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav za podpory KVH Rota Nazdar z Bakova nad Jizerou, KVH Česká Lípa a s přispěním českého státu.
      V souvislosti s odhalením pomníku byl vydán i sborník příspěvků pod názvem "Hraničáři pod Luží", ve kterém jsou detailně popsány události roku 1938 ve zdejším kraji. Sborník obsahuje rovněž, zatím zřejmě nejucelenější, soupis obětí z řad příslušníků čs. armády a SOS z let 1938/1939.
      Samotné odhalení pomníku bylo za účasti zástupců vedení ČsOL v čele s bratrem předsedou genmjr.v.v. Špačkem a předsedou ČsOL-Jednota Ml. Boleslav kpt.v.v. (dnes již mjr.) Kubištou zahájeno krátce po 13. hodině odpoledne. Z mnoha dalších čestných hostů můžeme jmenovat poslance PČR Oldřicha Němce a Jitku Vojtylovou, kteří výstavbu pomníku velmi významně podpořili, či plk. Otu Netrvala a pplk. Josefa Nagyho z Velitelství logistiky AČR ve Staré Boleslavi. Působivým doplněním akce byla stráž praporu a čestná stráž členů ČsOL - Jednoty Ml. Boleslav a Klubu voj. historie Rota Nazdar v dobových stejnokrojích příslušníků Stráže obrany státu. Milým překvapením byla i vysoká účast obecenstva v počtu přibližně 250 lidí. K úspěchu této významné společenské události bezesporu přispělo i nádherné slunečné počasí. A tak nakonec, snad jediným kazem pietního aktu, ukončeného československou státní hymnou, byla skutečnost, že se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit poslední žijící účastník boje o celnici v Dolní Světlé, bratr kpt.v.v. Jan Rejchrt, jehož zde hodlali pořadatelé obzvláště srdečně přivítat. Bratru Rejchrtovi byla i vzhledem k jeho dalším osudům během 2. sv. války udělena pamětní medaile ČsOL za zásluhy a ministr financí ČR, do jehož působnosti celní úřad spadal, mu zaslal děkovný dopis.
      K organizaci pietního aktu přispěla rovněž posádka AČR Liberec, posádková hudba z Karlových Varů a zejména posádka AČR Stará Boleslav, konkrétně Velitelství logistiky, která se výrazně podílela i na samotné realizaci pomníku.
      Akce byla ukončena rautem v heřmanické restauraci Česká hospoda, před jehož počátkem byl předseda ČsOL-Jednoty Ml.Boleslav kpt.v.v. Rostislav Kubišta z rozkazu ministra obrany Lubomíra Kostelky dekorován nejvyšším resortním vyznamenáním: "Záslužným křížem ministra obrany ČR".
      Velká účast lidí potvrdila, že události roku 1938 nejsou zahaleny stínem zapomnění, ale že jsou stále živě vryty v podvědomí alespoň části našich občanů, aniž by si to mnozí z nich kdy vůbec uvědomili. Odhalený pomník má být alespoň malým díkem těm, kteří v těžkých dobách hájili svou zem, aby později byli v mnoha případech vystaveni krvavé perzekuci ze strany nacistických okupantů a jež nakonec měli z vůle nových komunistických mocipánů upadnout v úplné zapomnění.

Tomáš Pilvousek
ČsOL Jednota Mladá Boleslav

Fotografie

Jaroslav Beneš seznámil přítomné s událostí, která se na místě odehrála 23.září 1938. Krátkou řeč přednesl kpt. Rostislav Kubišta, předseda ČsOL Jednota Mladá Boleslav.
K poctě zbraň státní hymně. Čestná stráž praporu.
Momentka ze slavnostního odhalení pomníku. Detail pamětního kamene.
Po odhalení hrála na hraničním přechodu vojenská hudba. Poslanci Parlamentu České republiky, kteří významně podpořili výstavbu pomníku - pan Oldřich Němec a paní Ing. Jitka Vojtilová.
Hlavní strůjci pomníku: Jakub Mikolášek, Michal Beneš, Jaroslav Beneš, Martin Bradáč, Jan Juřena a Tomáš Pilvousek. Ideoví tvůrci a organizátoři projektu: Michal Beneš, Jaroslav Beneš a Martin Bradáč.
Po skončení slavnosti na hraničním přechodu v Dolní Světlé se vydal průvod na parkoviště do Dolní Světlé. Po skončení slavnosti na hraničním přechodu v Dolní Světlé se vydal průvod na parkoviště do Dolní Světlé.
Na rautu v Ćeské hospodě v Heřmanicích Jaroslav Beneš oficiálně představil sborník Hraničáři pod Luží '38.
Kpt. Rostislav Kubišta obdržel Záslužný kříž Ministra obrany ČR III. stupně.

Další fotografie

Proslov gen. Špačka. Odhalený pomník. Čestná stráž.
Odhalení pomníku. Proslov gen. Špačka.
Slavnostní odhalení. Hudba.
Po odhalení. Odhalený pomník.
Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.
 

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.