Historické obrázky

Waltersdorf

Pohlednice z roku 1930 zachycuje střední a dolní část Waltersdorfu z vrcholu Luže. V širokém údolí Mandavy v pozadí je městečko Grossschönau.
Na pohlednici z roku 1916 vidíme střed obce s budovou pošty v popředí (s věžičkou). V pozadí je hraniční hřeben s Luží.
Pohlednice z doby před 1. světovou válkou zachycuje střední část obce, ukrytou za kvetoucími stromy, ze severozápadního úpatí Butterbergu. V pozadí je hřeben Lužických hor s nejvyšší horou Luží.
Pohlednice z doby před 1. světovou válkou zachycuje horní část obce ze svahu Butterbergu. V pozadí je hora Luž s hostincem na vrcholu a pískovcové lomy na svahu nad obcí.
Na pohlednici z roku 1918 vidíme domky v horní části Waltersdorfu pod Butterbergem. V pozadí je vidět staré pískovcové lomy a nejvyšší horu Luž.
Tato pohlednice zachycuje zasněženou horní část obce pod Luží ze severovýchodního svahu Butterbergu.
Na pohlednici z doby kolem roku 1920 vidíme starou cestu, vedoucí do Waltersdorfu po jihovýchodní straně Butterbergu. V pozadí je hora Luž.

Pohlednice z 1. poloviny 20. století zachycuje skupinu domků v horní části obce pod Luží.