Historické obrázky

Slunečná

Na kopii pohlednice z roku 1899 vidíme bývalý Röslerův hostinec, památník Josefa Jirschika v původní podobě (vpravo) a budovu školy (vlevo dole).
Na pohlednici z roku 1959 je dolní část Slunečné s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Pohlednice z roku 1929 zachycuje dolní část Slunečné s výhledem do zamlžené krajiny na jihovýchodě.
Zimní pohlednice z roku 1917 zachycuje sáňkařskou dráhu na kamenickošenovské silnici, otevřenou místním Horským spolkem v roce 1909. U lesa naproti kostelu je budova fary.
Na pohlednici z roku 1919 vidíme dolní část Slunečné s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Dole je výstavná budova školy z roku 1889.
Tato pohlednice představuje hostinec Heinricha Rösslera, stojící poblíž kostela.