Historické obrázky

Olbersdorf

Na litografii z přelomu 19. a 20. století vidíme vedle celkového pohledu starou školu v dolní části obce a novogotický kostel, zbořený v roce 1985. Obrázek uprostřed zachycuje rozlehlý areál výletní restaurace „Kaltenstein“ a vlevo dole je budova tehdejší pošty.
Pohlednice z roku 1905 zachycuje Olbersdorf z kopce Ameisenbergu. V popředí vidíme horní část obce, ležící na úpatí hor, a v širokém údolí za ní je dolní část s bývalým kostelem na návrší (vlevo). V pozadí je nezřetelně vidět Žitavu a vpravo od ní je patrný dlouhý viadukt železniční trati do Liberce.
Na pohlednici z roku 1930 vidíme horní část obce od východu. V pozadí jsou kopce Ameisenberg (vlevo) a Jonsberg (vpravo).
Pohlednice z doby kolem roku 1910 zachycuje střední část obce od jihu. V pozadí vpravo je vidět bývalý kostel.
Na této pohlednici vidíme stejné místo jako na předchozím obrázku v roce 1916, kdy již v popředí stála nová továrna.
Pohlednice z roku 1911 zachycuje domy, stojící u hlavní ulice v dolní části obce. Na obzoru jsou patrné komíny a věže Žitavy.
Na pohlednici z doby kolem roku 1910 vidíme dům s obchodem Julia Wauricha na hlavní ulici.
Pohlednice z roku 1924 zachycuje osobní vlak do Žitavy na mostě uprostřed obce. Zdejší úzkorozchodná železnice byla otevřena v roce 1890 a provoz na ní byl tak velký, že roku 1913 musela být v úseku ze Žitavy-předměstí do Oybinu postavena druhá kolej.
Na pohlednici z roku 1910 vidíme hostinec „Zeisigschenke“ se zahradní restaurací, stojící u železniční zastávky.
Tato pohlednice z doby kolem roku 1925 zachycuje interiér „Císařského sálu“ v tehdejším Koncertním a tanečním domě, jehož majitelem byl Gustav Ebermann.
Na pohlednici z roku 1925 vidíme koupaliště, vybudované na západním okraji obce v letech 1921-1922.
Pohlednice z poloviny 20. let 20. století zachycuje koupaliště se skluzavkou a skokanskou věží.
Tato pohlednice zachycuje olbersdorfské koupaliště v roce 1937.