Historické obrázky

Mistrovice

Tato litografie z roku 1897 zachycuje osadu Mistrovice z návrší „Scheibe“ a starokatolický kostel z roku 1897.
Na této pohlednici z konce 19. století vidíme nahoře střední část Mistrovic a pod ní dolní část obce s kostelem Povýšení sv. Kříže v pozadí.
Tato pohlednice zachycuje společně obě osady Mistrovice a Nový Oldřichov. Na horním obrázku je dobře patrné návrší s rozhlednou Scheibenwarte.
Na této nedatované pohlednici vidíme dolní část Mistrovic s kostelem sv. Kříže.
Na této pohlednici vidíme střední část Mistrovic, zachycenou z věže kostela Povýšení sv. Kříže.
Na nedatované pohlednici je horní část Mistrovic, nazývaná dříve „Scheibe“, se starokatolickým kostelem, zbořeným v roce 1977.
Na pohlednici z roku 1906 vidíme horní část Mistrovic s bývalým starokatolickým kostelem, postaveným roku 1897. Na návrší v pozadí je rozhledna Scheibenwarte.
Tato pohlednice zachycuje část Mistrovic s bývalým starokatolickým kostelem někdy po roce 1907. Na návrší nad obcí už tehdy stálo jen provizorně zastřešené torzo zřícené rouzhledny Scheibenwarte.
Pohlednice z roku 1915 zachycuje střední část Mistrovic u dnešního obecního úřadu. Zděné domy na levé straně dosud stojí, ale roubený dům za nimi už neexistuje.
Tato nedatovaná pohlednice zachycuje horní část Mistrovic na svahu návrší „Scheibe“ nad rybníkem.
Na této pohlednici je zachycen mistrovický rybník, který dříve sloužil i jako koupaliště.
Na této pohlednici vidíme mistrovický pomník padlým z 1. světové války v jeho původní úpravě.