Historické obrázky

Kytlice

Tato litografie představuje Kytlice s Falknovem. Vlevo nahoře vidíme domky v horní části obce pod Malým Bukem, vpravo je Dolní Falknov a obrázek uprostřed zachycuje střed obce s kostelem sv. Antonína Paduánského. Kostel je spolu s tehdejším Kittelovým hostincem vidět i na posledním obrázku vlevo dole.
Tato litografie z doby kolem roku 1900 zobrazuje vpravo osadu Horní Falknov a pod ní kytlickou železniční zastávku. Na obrázcích vlevo je sklářská huť „Mariánka“, Pohlův hostinec a kostel sv. Antonína Paduánského.
Na pohlednici z konce 30. let 20. století jsou dva celkové pohledy na obec, dole vidíme střed Kytlic s kostelem a budovu školy z roku 1883.
Pohlednice Kytlic z 1. poloviny 20. století zachycuje střed obce s kostelem sv. Antonína Paduánského.
Pohlednice z roku 1913 zachycuje dnes již zaniklou Rudolfovu huť a vzdálenější střed Kytlic s kostelem. Domky u silnice v popředí patří již k Dolnímu Falknovu.
Tato pohlednice z počátku 20. století zachycuje střed obce s novou školní budovou (vpravo). V pozadí je kostel sv. Antonína Paduánského.
Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme střed Kytlic s kostelem. U silnice v popředí je bývalý Vetterův hostinec.
Pohlednice z roku 1899 zachycuje střed Kytlic s kostelem sv. Antonína Paduánského.
Na této pohlednici vidíme sklářskou huť „Mariánku“ v severovýchodní části Falknova.
Tato pohlednice zachycuje domky v horní části Falknova s areálem bývalé Mariiny hutě v pozadí.

Na pohlednici z roku 1905 vidíme domy v okolí železniční zastávky a vzdálenější střed obce s kostelem a výraznou budovou školy.
Tato pohlednice ze 20. let 20. století zachycuje bývalý hostinec turnerského spolku s přistavěnou tělocvičnou.
Tato pohlednice s hlavním oltářem sv. Antonína Paduánského byla vydána v roce 1932 ke 150. výročí vysvěcení kytlického kostela.

Tato zimní pohlednice z roku 1905 zachycuje Kytlice od jihu. V pozadí vyčnívá vrch Sokol.
Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou je bývalý Mlýnský rybník, upravený v roce 1907 na koupaliště.