Historické obrázky

Jiřetín pod Jedlovou

Historická pohlednice Jiřetína pod Jedlovou z roku 1902. Pod celkovým pohledem na městečko s Křížovou horou a Jedlovou v pozadí je zobrazeno poutní místo na Křížové hoře, vedle něj uprostřed bývalá radnice, vlevo klášterní budova a úplně dole pohled na hradní skálu Tolštejna s osadou Rozhled v údolí. Vpravo nahoře je kostel Nejsvětější Trojice a sloup sv. Vavřince na náměstí.
Na litografii z počátku 20. století je celkový pohled na městečko, poutní místo na Křížové hoře a kostel Nejsvětější Trojice na náměstí.
Tato pohlednice z roku 1907 zachycuje všechny významnější pozoruhodnosti Jiřetína a jeho okolí. Nahoře uprostřed je náměstí s kostelem, vlevo shora vidíme rozhlednu na vrcholu Jedlové, poutní místo na Křížové hoře a jiřetínský kostel Nejsvětější Trojice. Na obrázcích vpravo je budova kláštera, zřícenina hradu Tolštejna a dnes již zbořené domy s radnicí na západní straně náměstí. Uprostřed pohlednice je válečný památník, který byl po 2. světové válce zničen.
Na této pohlednici z roku 1913 zaujme především tehdejší Ermlichův taneční salon u jiřetínského nádraží, podobný spíše továrně, než kulturnímu zařízení. Na obrázku pod ním je osada Jedlová se stejnojmennou horou v pozadí, vpravo vidíme poutní místo na Křížové hoře a skálu se zříceninou hradu Tolštejna.
Tato pohlednice zachycuje městečko Jiřetín, ležící na svahu pod Křížovou horou. V pozadí vidíme horu Jedlovou, domky v popředí patří již k Dolnímu Podluží.
Pohlednice z roku 1902 zachycuje jiřetínský kostel Nejsvětější Trojice z přelomu 16. a 17. století. V sousední budově fary s mansardovou střechou bylo v roce 1998 otevřeno regionální muzeum.
Na pohlednici z přelomu 19. a 20. století vidíme severozápadní část jiřetínského náměstí s rybníčkem, zřízeným už při založení města pro případ požáru. Domy na západní straně musely v 60. letech 20. století ustoupit nevzhledné novostavbě nákupního střediska.
Na pohlednici z roku 1916 vidíme, jak vypadala severozápadní část náměstí na počátku 20. století. V popředí vlevo je radnice s hostincem, zbořená spolu s oběma sousedními domy v roce 1966.
Tato pohlednice zachycuje domy v jihozápadní části náměstí a v přilehlé ulici, vedoucí pod Křížovou horu.
Na této pohlednici z 1. poloviny 20. století vidíme bývalou střelnici na úpatí Křížové hory, jejíž budova se v roce 1960 zřítila pod tíhou velkého množství sněhu.

Tato pohlednice zachycuje válečný památník na náměstí v jeho původní podobě z roku 1904. Po roce 1918 z něj byly odstraněny rakouské symboly a ve 20. letech byly doplněny nové desky se jmény padlých z 1. světové války. V roce 1945 byl památník zničen.
Na této pohlednici vidíme „Jubilejní kámen“ a „Jubilejní fontánu“ na náměstí, vybudované v roce 1908 k oslavě 60. let panování císaře Františka Josefa. Pamětní kámen, zbavený v roce 1918 nápisu, vydržel až do dnešní doby.