Historické obrázky

Hrádek u Varnsdorfu

Na pohlednici z počátku 20. století vidíme pohraniční vrch Hrádek s výletní restaurací a rozhlednou, kterou vybudovali členové místní pobočky Horského spolku pro nejsevernější Čechy v letech 1903 - 1904.
Pohlednice z doby kolem roku 1920 zachycuje Hrádek s výletní restaurací na vrcholu. Na úpatí kopce tehdy stála ještě další výstavná restaurace, nazývaná „U pěkné vyhlídky“ (Zur schönen Aussicht).
Na pohlednici z počátku 20. století vidíme vrchol Hrádku s parkovou úpravou okolí výletní restaurace.

Tato pohlednice zachycuje vrchol Hrádku nedlouho před rokem 1930. Zdaleka viditelná výletní restaurace byla vystavěna podle plánů varnsdorfského stavitele Antona Möllera.
Tato pohlednice zachycuje honosnou výletní restauraci s rozhlednou krátce po jejím slavnostním otevření 15. května 1904. Nová varnsdorfská dominanta se stala velmi oblíbeným cílem vycházek a také místem pro pořádání četných kulturních a společenských akcí.
Na této pohlednici vidíme výletní restauraci na Hrádku z poněkud jiného úhlu. Stavba sloužila i po 2. světové válce, ale v 90. letech 20. století se kvůli nezájmu majitelů velmi rychle změnila v ruinu. Před úplným zánikem byla zachráněna jen díky společnému úsilí Čechů a Němců po roce 2000.