Fotogalerie

Hory nad oblaky

11.12.2004
Skalnatý vrcholek Klíče vyčnívá nad nekonečným mořem mraků.

Pohled z vrcholu Klíče k severu: hladinu oblačného moře narušují jen vzdálené vrcholy Jedlové (vlevo) a Pěnkavčího vrchu (vpravo).
Pohled z travnatého svahu Klíče k Pěnkavčímu vrchu.
Oceán mraků se táhne až daleko k východu. Na obzoru vlevo vyčnívá nízké temeno Hvozdu, od něhož se táhne modravé pásmo Jizerských hor, zasněžené vrcholky Krkonoš a zcela vpravo vyčnívá špička Ještědu.

Nekonečný oceán mraků se rozprostírá pod Klíčem směrem k jihozápadu.
Severozápadně od Klíče vystupuje z mraků Malý Buk a v pozadí za ním Javor a Studenec.
Jako vzdálené ostrovy vyčnívají z mraků na severu Velký Buk, v pozadí za ním Pěnkavčí vrch a zcela vpravo Luž.

Paprsky sklánějícího se slunce ozařují Malý Buk a vzdálenější vrcholky Javoru a Studence.
S blížícím se soumrakem se barvy kopců mění. Uprostřed vyčnívá tmavý masiv Jedlové, vpravo od ní je Velký Buk a vlevo vystupují méně nápadné vrcholky Popelové hory a Velké Tisové.

Krajina pod vrcholky hor se ztrácí v neproniknutelných mracích.

Paprsky zapadajícího slunce ozařují nekonečný oceán mraků.
Slunce zapadá pod hladinu mraků.

Poslední pohled k severu na vrcholy Velkého Buku, Pěnkavčího vrchu a Luže před soumrakem.
Nad krajem nastává soumrak.

Poslední odlesky zapadajícího slunce nad obzorem.