Fotogalerie

Krajina Lužických hor

Výhled ze Středního vrchu k západu. V popředí vlevo vystupuje Břidličný vrch s Dolním Pryskem na úpatí, uprostřed je vidět vzdálenější dvojvrší Jehly s Kunratickým vrchem a na obzoru za ním vyčnívá Růžovský vrch.

Jarní louka s Klíčem v pozadí.
Louky pod Rousínovským vrchem.

Pastviny nad Horním Podlužím.
Pohled z lučinatého vrcholu Polevského vrchu směrem ke Klíči.
Pohled k Velkému rybníku z luk u Rybniště.

Pohled na Tolštejn a Jedlovou ze svahu Pěnkavčího vrchu.
Pohled z Pařezu u Chřibské na Spravedlnost (vlevo) a Široký vrch (vpravo).
Pohled z Kočárové cesty přes Kytlice k Javoru a Studenci.

Pohled přes údolí Svorského potoka na Rousínovský vrch.
Klíč v jarních barvách.
Výrazný kužel hory Klíč.
Javorek a louky v sedle pod Studencem.

Pohled z Jeleního vrchu k západu. V popředí vlevo je Zelený vrch, vpravo vzdálenější Trávnický vrch a uprostřed na obzoru vyčnívá špičatý Klíč.
Pohled z Chřibského vrchu na Javor. V pozadí je vidět plochý hřbet Klučky.
Výhled z Chřibského vrchu na Studenec (vpravo) s Javorkem (uprostřed), mezi nimiž je nevýrazný Černý vrch.
Pohled z louky nad Trávníkem na Jezevčí vrch s nižším Jelením vrchem v popředí.

Výhled z vrcholu Klíče přes Nový Bor k jihu. Uprostřed vyčnívá Chotovický a Skalický vrch, vlevo od nich je osamělý českolipský Špičák, v dálce uprostřed je vidět táhlý hřbet Kozla a zcela na obzoru vlevo od něj je Vlhošť a vpravo Sedlo u Úštěku.
Výhled z vrcholu Luže k severu přes Waltersdorf do Horní Lužice.
Pohled z vrcholu Klíče k západu. Nejvyšší kopec vpravo je Studenec, v levé části vyniká výrazný Růžovský vrch, za nímž je na obzoru plochý Grosser Zschirnstein a další stolové hory v okolí Königsteinu.

Pohled z Rousínovského vrchu k východu. Vlevo vidíme dvouvrcholový Hvozd a vpravo dva kužely Jezevčího a Zeleného vrchu, mezi nimiž uzavírá obzor Ještěd.
Pohled z vrcholu Malého Stožce na Jedlovou.
Pohled ze Zlatého vrchu k severovýchodu na hřeben Lužických hor. V popředí vpravo je výrazný Javor, z něhož doleva vybíhá nižší Hřebec a zcela vlevo před ním je nevelký Široký kopec. V pozadí vyniká výrazná kupa Jedlové a vpravo od ní je zaoblené temeno Velké Tisové, za nímž na obzoru vyčnívá Pěnkavčí vrch.

Pohled ze Zlatého vrchu na sousední Javorek, za nímž vyčnívá Chřibský vrch. Dále vpravo je Široký kopec, Hřebec a na obzoru vyniká hora Jedlová.
Světlina na Nové Huti leží v srdci Lužických hor.
Pohled z Malého Stožce do údolí Chřibské Kamenice s přehradou Chřibská. Ve skupině kopců vlevo je nejvyšší Studenec, v pozadí vpravo od něj vyčnívá Růžovský vrch.
Pohled ze svahu Zlatého vrchu přes Lísku k západu. Vlevo za Lipnickým vrchem je výrazný Růžovský vrch a na obzoru vidíme vzdálené kopce Českosaského Švýcarska, z nichž nejvíce vyniká mohutný Grosser Winterberg vpravo a protáhlá stolová hora Grosser Zschirnstein vlevo. Uprostřed mezi nimi jsou stolové hory v okolí Königsteinu.

Pohled na Jezevčí vrch od západu.
Pohled ze svahu Bouřného směrem na Novou Huť.
Pohled ze Zeleného vrchu přes Trávník k Luži.

Pohled od Ovčáckého vrchu k severovýchodu na hřeben Lužických hor. Vlevo mezi stromy je Javor, v pravé části obrázku vidíme zleva Malý Stožec a Jedlovou, nejvýraznější vrch v popředí je Sokol u Kytlic, za ním vyčnívá špičatý ostroh Tolštejna a úplně vpravo je Srní hora.
Pohled z luk pod Ovčáckým vrchem k západu. V popředí vpravo je Střední vrch, v pozadí vyčnívá kužel Zámeckého vrchu u České Kamenice a vlevo od něj táhlý Smrčník.
Pohled ze Suchého vrchu přes údolí Hamerského potoka na Luž.

Pohled na Ortel z louky pod Šišákem.

Pohled ze Zeleného vrchu přes Kunratické rybníky na Jezevčí vrch. V pozadí je Sokol u Petrovic.
Pohled z úpatí Strážného vrchu na kopce v okolí Sloupu. Vlevo je zaoblený Šišák, vpravo vidíme špičatý Slavíček a za ním (uprostřed) vyčnívá Tisový vrch.

Pohled z Konopáče k severozápadu na Jedlovou a nižší Malý Stožec (vlevo).
Pohled z Jeleního kamene na Jedlovou se skalním ostrohem Tolštejna (vpravo).
Pohled z Jeleního kamene k severu do údolí Lesenského potoka. Vlevo je vidět skalní ostroh Tolštejna a vpravo hřbet Rohálu.

Pohled z Jedlové přes Malý Stožec ke Studenci.
Výhled z Velkého Buku ke Studenci.
Výhled ze Středního vrchu směrem k České Kamenici.

Pohled od kříže nad Trávníkem na kopce mezi Hvozdem a Jezevčím vrchem.
Pohled z Kobyly na Luž.
Pohled ze Sokolíku u Svoru na kopce v okolí Sloupu.

Pohled na Klíč od Panenské skály u Radvance.

Pohled ze svahu Studence na Zlatý vrch.
Výhled ze Studence k východu. V popředí je vidět Javorek, vlevo za ním Javor a na obzoru vyniká špičatý Klíč.
Výhled ze suťového pole na Studenci k západu na Růžovský vrch. V popředí je Rolleberg u Lipnice a za ním Větrný vrch.

Pohled z náhorní planiny pod Středním vrchem na Zámecký vrch u České Kamenice.
Pohled na Ortel od Liščí díry u Sloupu.
Pohled z luk pod Ovčáckým vrchem na Střední vrch a vzdálenější Zámecký vrch u České Kamenice.

Výhled z Klíče k jihovýchodu. Vpravo je vidět Slavíček s Tisovým vrchem a Šišák, uprostřed vyniká výrazná kupa Ortelu a za ní na obzoru je Ralsko.
Výhled z Klíče k jihovýchodu do okolí Sloupu. Vlevo je výrazný zaoblený Ortel, před ním méně nápadný vrch Strážný, uprostřed nízký protáhlý Šišák a vpravo od něj dvojvrší Tisového vrchu se Slavíčkem. Na obzoru vlevo je Ralsko.

Večení pohled z Klíče k severozápadu na vrcholky kopců v okolí Studence.