Fotogalerie

Drobné památky

Kaplička v lukách u cesty ze Svoru do Martinova Údolí.

Obrázek sv. Jana Nepomuckého u staré cesty nad Pavlíniným údolím.
Kaplička Nejsvětější Trojice u Sněžné.
Kaplička u silnice z České Lípy do Pihelu.
Kaufmannův obrázek u silnice pod Bouřným.

Skalní kaplička v Antonínově Údolí.
Farská kaplička pod Širokým vrchem.
Mariánská kaple v údolí u Lipnice.

Kříž na skále u osady Na Potokách.
Weidlichova kaple Nejsvětější Trojice u silnice z Chřibské do Rynartic.
Skalní výklenek s obrazem Vzkříšení u osady Na Potokách.
Reliéf Ukřižování ve Velenickém údolí.

Johnova kaple ve Studeném.
Reliéf žebračky na skále pod Bouřným.
Obnovená výzdoba okolí Bratrského oltáře.

Socha Máří Magdalény na Křížovém vrchu u Cvikova.
Socha Ecce homo na Křížové hoře u Jiřetína.
Svatý Jan Nepomucký ve Svitavě.

Kamenný mezník, vyznačující hranici grabštejnského panství, u Hraniční cesty z Polesí k Tobiášově borovici.
Socha sv. Jana Nepomuckého v Radvanci.
Socha sv. Jana Nepomuckého v Lindavě.
Socha u Panenského potoka v Jablonném.

Hraniční patník na východním svahu Tlustce.

Dřevěný kříž v sedle poblíž vyhlídky Na Stráži.
Dřevěný kříž na Knesplově vrchu nad Trávníkem.
Dřevěný kříž na Töpferu.

Obrázek sv. Antonína na lesním rozcestí u Svoru.
Dřevěná zvonička v Naději.
Zelený kříž u Lísky.
Polírův kříž ve Studeném.
Kříž u silnice ze Skalice do Okrouhlé.

Reliéf na skále u radvaneckého mlýna.
Reliéf u Třídomí, zobrazující Útěk sv. Rodiny do Egypta.
Skalní oltář Nejsvětější Trojice u Třídomí.
Skalní reliéf bičovaného Krista v Údolí samoty.

Sousoší Kalvárie ve Sloupu.

Pohlův kříž v bývalé osadě Hely u Krásné Lípy.
Kašna se sochou Neptuna v parku sloupského zámku.
Kříž u staré cesty z Kunratic u Cvikova do Mařenic.
Köglerův kříž v Kamenné Horce je jedním z nejkrásnějších křížů v širokém okolí.

Sloup sv. Jakuba pod Konopáčem.
Dřevěný kříž nad Trávníkem.
Kříž sv. Michaela nedaleko od Lipnické kaple.

Kříž pod Tolštejnem.
Mariánský obrázek u Lísky.
Kříž u koupaliště ve Svoru před opravou.

Kříž pod Šišákem.
Wernerův kříž pod Tisovým vrchem.
Kamenný kříž v Lindavě.

Skalní obrázek mezi Cvikovem a Drnovcem.
Smírčí kříž u samoty Teufelsmühle.
Pamětní deska u Bratrského oltáře pod Jehlou.

Tříkrálová kaple v osadě Na Sedle.
Kapličky Křížové cesty u Cvikova.
Kaplička u hřbitova ve Velenicích.
Lischkeova kaple u Dolní Chřibské.

Walterův kříž u Rousínova.
Kříž ve Sněžné.
Kříž na okraji České Kamenice pod Jehlou.
Kříž sv. Michaela u silnice z Lipnice do Studeného.

Gloriet Panny Marie na Křížové hoře u Jiřetína.
Křížová cesta u Jiřetína.
Mildeova kaple pod Ortelem.

Malovaný obrázek Panny Marie na studánce v Radvanci.

Mariánský sloup u Panské skály.