Akce pro veřejnost

Ukliďme svět - Clean Up The World!

Mezinárodní kampaň "Ukliďme svět - Clean Up the World!", jejímž smyslem je svést dohromady obyvatele celé planety k úklidu okolí svého bydliště, se koná od roku 1993 a každoročně se do ní zapojuje přes 40 miliónů lidí z více než 120 zemí světa. V České republice akci koordinuje Český svaz ochránců přírody a Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory se k ní poprvé připojila v roce 2003.
Pracovníci Správy CHKO ve spolupráci s Občanským sdružením přátel Lužických hor od té doby připravují dvakrát ročně v rámci oslav Dne Země 22. dubna a před koncem sezóny v září pro žáky základních škol a další dobrovolníky úklidovou akci, spojenou s přírodovědnou vycházkou do lužickohorských lesů. Kromě pomoci s úklidem přírody se při ní mohou účastníci dozvědět i řadu zajímavých informací o přírodě a krajině Lužických hor, seznámit se s tím, co se v přírodě děje, a děti se mohou zapojit do různých drobných her.

Úplně prvního úklidu v dubnu 2003 se zúčastnilo 19 žáků ZŠ ve Cvikově. Do dalších úklidů se zapojovaly i školy ze Svoru, Nového Boru a Jablonného v Podještědí, později i ZŠ 28. října a Gymnázium z České Lípy. Mimoto se zúčastňovaly různé skautské oddíly, zájmové kroužky a dobrovolníci z řad dospělých. S rostoucím zájmem se konání akce rozšiřovalo na více dní a v nejlepších letech se účastnilo i více než 120 dobrovolníků.
Uklízely se hlavně lesy podél frekventovaných turistických cest v okolí Cvikova, Svoru a Nového Boru, například na vrchol Klíče, na Milštejn a k přehradě Naděje, přes Rousínov na Novou Huť, z Nové Hutě do Horní Světlé, ze Svoru do Kytlic nebo kolem Kočárové cesty, dále v okolí Zeleného vrchu, Havraních skal a Údolí samoty, ale také k Tolštejnu, Jedlové nebo na Lemberk. Výsledkem úklidu byly nejen desítky velkých pytlů, naplněných plasty i směsným odpadem, ale také množství velkoobjemového odpadu, který se do pytlů nevešel a k jeho odvezení bylo potřeba několik valníků. Objeveny byly bohužel i větší černé skládky, na jejichž likvidaci už dětské síly nestačily.

Potěšitelné je, že odpadků při turistických a lesních cestách postupně ubývá, ale totéž se bohužel nedá říci o parkovištích a jiných místech, kam se dá dojet autem. Klasickou obří skládkou je parkoviště u hlavní silnice na Stožeckém sedle nebo parkoviště pod Bouřným, z něhož se odpad sype i do přilehlého železničního zářezu. Svým dílem bohužel přispěli i dřívější lesáci, kteří na mnoha místech zahrabali do hlíny igelitové fólie s potiskem "mléko", do nichž se balily sazenice stromků. Nejběžnějšími odpadky v lesích jsou PET-lahve a obaly od sladkostí, ale běžně se nacházejí také boty a součásti oblečení, hrnce, nádobí, kbelíky, pneumatiky a jiné součásti automobilů, někdy i pytle s běžným komunálním odpadem, ledničky, televize, různé kusy nábytku, stavební suť, železný šrot a jiné odpady. Se zajištěním odvozu a likvidace sebíraného odpadu pomohly podle místa sběru Obecní úřady ve Svoru a Mařenicích, Služby města Cvikova nebo Technické služby Nového Boru a Jablonného v Podještědí.

Školáci byli za pomoc přírodě odměněni nejen pochvalou, ale i malým občerstvením a věcnými dárky s přírodovědnou tématikou, které poskytl Český svaz ochránců přírody.

Akci podpořil Českoněmecký fond budoucnosti, Evropský sociální fond a Státní rozpočet České republiky.