Akce pro veřejnost

Slavnosti lužickohorských luk

Od roku 2005 se každoročně koncem června u Horní Světlé konají Slavnosti lužickohorských luk, jejichž cílem je poutavou a zajímavou formou upozornit na to, že pestré horské louky s mnoha druhy rostlin a živočichů jsou důležitou součástí krajiny.

Dopoledne je věnováno soutěžnímu klání studentských družstev ze středních škol a učilišť Libereckého kraje, které je zaměřené na zemědělství, lesnictví a ochranu životního prostředí. Studenti při něm zápolí v disciplinách jako je například kosení louky, poznávání planých i kulturních rostlin, hod polenem, řezání klády, ozdobné vykrajování jablek, vazba kytice nebo příprava čaje z místních bylinek.

Odpoledne proběhla přírodovědná vycházka s povídáním o loukách nebo exkurze na kozí farmu manželů Horynových, spojená s ochutnávkou mléka a sýrů, a po návratu následovalo slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže, o nichž rozhodli návštěvníci slavností. V roce 2006 zvítězil Zdeněk Kyselovský z Nového Boru s fotomontáží "bledulí" a na dalších místech se umístil Zdeněk Nigrin a Petra Vohanková, o rok později byla nejlepší fotografie Vladimíra Dvořáčka, na druhém místě se umístil Oldřich Roztočil a třetí místo obsadil Roman Šrubař. Nejlepší fotografie z let 2008 a 2009 jsou uvedeny níže.

Po celou dobu slavností probíhá jarmark, na kterém je možné shlédnout a zakoupit výrobky tradičních řemesel, keramiku a obrázky Luďka Farkaše z ÚSP Kytlice, zblízka si prohlédnout včely a ochutnat některé z jejich produktů stejně jako výrobky z ovčího mléka. K poučení slouží také několik informačních stánků a po celou dobu akce je zajištěno občerstvení.

Výsledky fotografické soutěže na téma "léčivé byliny v přírodě" - červen 2008

1.místo: Jan Šimek - třešňový květ a včela.
2.místo: Oldřich Roztočil - louka se smetánkou lékařskou.
3.místo: Martin Čech.
4.místo: Jan Šimek - suchopýr širolistý.
5.místo: Roman Šrubař - borůvka brusnice.

K fotografické soutěži ještě dodatečně zveřejňujeme zdařilé fotografie paní Pavly Hejdové, které z technických důvodů nebyly vystaveny na Slavnostech lužickohorských luk:

Výsledky fotografické soutěže na téma "život na lužických loukách" - červen 2009

1. místo: Zuzana Egrtová - Vážka z Rozmoklé žáby.
2. místo: Hedvika Soukupová.
3. místo: Zuzana Egrtová - Hnojníček z Rozmoklé žáby.