Akce pro veřejnost

Malý den pro ekologii

Malý den pro ekologii je ekovýchovná akce, kterou v letech 2005 až 2007 pro děti z Mateřské školy Preciosa v Jablonném v Podještědí připravily Občanské sdružení přátel Lužických hor, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Správa CHKO Lužické hory ve spolupráci s Městem Nový Bor, ekoporadnou Orsej při VMG v České Lípě a za finanční podpory Libereckého kraje. Akce je součástí projektu "Den pro ekologii", který výše jmenované organizace každoročně připravují pro školní děti z regionu Novoborska a Podještědí. Sponzorsky ji podpořila také Nadace Preciosa.

Akce měla každý rok jiné tematické zaměření a děti se v jejím průběhu mohly formou vyprávění, her, soutěží a pohádkového příběhu seznámit s nejrůznějšími zajímavostmi přírody Lužických hor a s problematikou ochrany životního prostředí. První rok byl věnován čápům bílým a černým, které se děti naučily rozeznávat a dozvěděly se kde čápi hnízdí, čím se živí a jak moudře je příroda vybavila k jejich způsobu života. V následujícím roce byl program zaměřen na život ve vodě i kolem ní a na ochranu žab a dalších obojživelníků, a v roce 2007 byl hlavním tématem hmyz. Děti se na chvíli proměnily v mravence a vyzkoušely si, jak žijí, dozvěděly se mnoho zajímavostí o jejich růstu, dorozumívání, užitečnosti, práci, síle i bydlení. Součástí programu byla každoročně také vycházka do přírody, při níž si děti mohly své nově nabyté znalosti názorně ověřit a zažít. Velký zájem vzbudily skleněné nádobky s lupou, ve kterých bylo možné pozorovat nalezené drobné živočichy ve velkém zvětšení.
Na závěr pracovníci muzea a správy CHKO ocenili zájem a aktivitu dětí dárkovými taštičkami.