Akce pro veřejnost

Den pro ekologii

Den pro ekologii je soutěžní akce pro žáky základních škol, zaměřená na ekologickou výchovu, ochranu přírody a poznávání kraje. Jejím smyslem je zvýšit zájem nejmladší generace o přírodu a prohloubit její vztah k prostředí, ve kterém žijí. Akce se konala poprvé 19. června 2003 a od té doby ji každoročně s finanční podporou Libereckého kraje pořádají Občanské sdružení přátel Lužických hor spolu se Správou CHKO Lužické hory, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, ekoporadnou Orsej při VMG v České Lípě a Městem Nový Bor. Každoročně se do ní zapojuje asi 120 až 140 žáků pátých až sedmých tříd základních škol z regionů Českolipska, Novoborska a Podještědí.

V průběhu akce se mohou děti formou her, přednášek a živých ukázek dozvědět řadu zajímavostí o ekologii krajiny, životě zvířat a ochraně jejich přirozeného prostředí. V přírodovědné soutěži pak na několika stanovištích hledají odpovědi na historický kvíz a různé přírodovědné otázky. Vítězná družstva získají hodnotné ceny v podobě knih a sportovního vybavení, pro ostatní účastníky jsou připravené přírodovědné publikace a řada dalších cen.

V rámci Dne pro ekologii se také vyhlašuje tematicky zaměřená výtvarná soutěž pro žáky základních škol. Vernisáž výstavy do soutěže zaslaných výtvarných děl se koná během červnové akce Vítání ptačího zpěvu.