Akce pro veřejnost

23. Mezinárodní noc pro netopýry

Akce pro veřejnost nazvaná Mezinárodní noc pro netopýry se již tradičně konala u přehrady Naděje 6. září 2019. Zhruba 80 návštěvníků se přišlo podívat na netopýry, které odborník Dan Horáček společně s kolegy z ČESON chytal do sítí u Ledové jeskyně, a po jejich měření byli vypuštěni zpět do přírody. Ledová jeskyně se nachází v blízkosti přehrady Naděje. Akce se na tuto lokalitu vrací pravidelně každým rokem a návštěvnost se odhaduje v průměru na 100 lidí. Ten kdo přijde, má možnost poslechnout si přednášku s promítáním diapozitivů a zeptat se odborníků na různé otázky, které souvisí se životem netopýrů. Letošní rok jsme připravili pro každého příchozího možnost vyrobit si vlastní špedlíkovou placku, nebo magnet s motivem, který si sami vymyslí.

Pořadatelé - Lesy ČR s.p., Český svaz svaz ochránců netopýrů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Spolek přátel Lužickýh hor děkují všem za hojnou účast a těší se na další „Noc pro netopýry“, která se bude konat opět u přehrady Naděje začátkem září 2020.