Akce pro veřejnost

Slavnosti lužickohorských luk

V sobotu 15. června 2019 po 9:00 hodině ranní se zájemci o přírodu přijeli podívat na akci, kterou jsme společně se Spolkem Skiluž, Spolkem přátel Lužických hor nazvali Slavnosti Lužickohorských luk.

V minulých letech byla realizována pro studenty středních odborných škol z regionu, ale časem se změnila na akci pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Návštěvníci, kteří tuto akci navštívili, se také mohli podívat na vernisáž výtvarných prací a fotografické soutěže.
V dopoledních hodinách měli možnost vytvořit si na plátěnou tašku, kterou při příchodu dostali, svůj vlastní výtvarný potisk, nebo si namalovat motiv na magnetickou placku, či připínací špendlík.
Někteří byli na komentované botanické vycházce v lokalitě „Brazilka“. Dále si mohli vyzkoušet svoje znalosti z botaniky, byly připraveny poznávačky z rostlin, plodů a přitom se mohli občerstvit u stánků.
Akce se zúčastnilo cca 70 lidí a děti, které si přijely pro diplomy za výtvarné práce byly slavnostně oceněny.