Akce pro veřejnost

Den pro ekologii

Sedmnáctý ročník „Dne pro ekologii“ byl v letošním roce zaměřen na téma „Voda a život u vody v Lužických horách“. 46 dětí ze 7 škol Libereckého kraje a okresu Česká Lípa přijelo 21. května na soutěž, kterou pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Liberecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory za podpory Liberecké kraje, Spolku přátel Lužických hor, Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa, Lesů ČR, s.p., Spolku Ski Luž a Střední odborné školy a učiliště Česká Lípa, 28. října.

Žáci na stanovištích poznávali houby, rostliny, stromy, živočichy přírodní kuriozity a odpovídali na otázky z myslivosti a lesnictví. Poslední úkol je čekal na vrcholu Luže, kde si vyzkoušeli své vědomosti z vlastivědy.

Nejlepších výsledků dosáhli děti ze ZŠ U Lesa Nový Bor, ZŠ náměstí Míru Nový Bor. Ostatní školy se umístily v těsném pořadí takto: ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov, ZŠ Sloup, ZŠ T.G. Masaryka Hrádek nad Nisou, ZŠ Stráž pod Ralskem a ZŠ Liberec Lužická.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přejeme učitelskému sboru hodně síly a radosti z dětí, které velmi dobře reprezentovaly svou školu. Přejeme hodně studijních úspěchů a také krásné prázdniny.