Akce pro veřejnost

Slavnosti lužickohorských luk

V sobotu 27. května 2017 proběhly v Myslivnách u Horní Světlé tradiční Slavnosti lužickohorských luk. V průběhu slavností byla vyhodnocena fotografická a výtvarná soutěž na téma „Ptáci v Lužických horách“.

Vítězné fotografie z fotosoutěže na téma "Ptáci v Lužických horách":

Fotografie, přihlášené do soutěže, hodnotili návštěvníci Slavností Lužickohorských luk (cca 60 osob.). Každý z nich mohl vybrat tři fotografie, které se mu nejvíce líbily. Po sečtení všech hlasů bylo určeno pořadí. Na prvních třech místech umístily tyto fotografie:

Těsně za nimi se umístily ještě následující fotografie:

Vítězné práce z výtvarné soutěže na téma "Ptáci v Lužických horách":

Výkresy byly hodnoceny porotou, která se skládala z pracovníků podniku Lesy ČR s.p. Česká Lípa, Liberec, Městského úřadu Nový Bor, Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa a učitelů ze Střední odborné školy v České Lípě. Protože byly výkresy na velmi dobré úrovni, rozhodla komise, že vybrané práce nebudou mít žádné pořadí, ale budou vedeny jako výherní oceněné výkresy I. stupně ZŠ a II. stupně ZŠ. Z každého stupně bylo vybráno 9 prací.