Akce pro veřejnost

Sázení stromků v Petrovicích

Na škaredou středu 4. dubna 2007 se vypravily děti ze ZŠ Jablonné v Podještědí pod vedením třídních učitelek pí. Rybové a pí. Fleglové na kolech do nedalekých Petrovic, kde na ně čekali pracovníci správy CHKO Lužické hory, aby je zavedli do lesní oplocenky, kde měli pomoci se sázením stromků. Byla tu pro ně připravená více než stovka sazenic jedlí, jilmů a planých třešní, které zasázeli pod odborným dohledem Ing. Saši Hrozka, který dětem velice pomáhal a přitom odpovídal na jejich otázky. I přes nevlídné počasí šla dětem práce od ruky. Na zpáteční cestě si děti prohlédly ještě žabí zábrany podél silnice, posbíraly žáby chycené do "pastí" a pak se vrátily zpět do Jablonného.