Akce pro veřejnost

Květnová květena Lužických hor

Sobota 20. května 2006

V sobotu 20. května 2006 se uskutečnila pod vedením pracovníků Správy CHKO Lužické hory celodenní přírodovědná vycházka zaměřená na botanické zajímavosti západní části Lužických hor. Sešli jsme se u Křížového buku kolem deváté hodiny ranní a okouzleni kvetoucí měsíčnicí na PP Líska jsme pokračovali na skalní ochozy, kde se nám naskytly nádherné výhledy na vrcholky Lužických hor. Odměnou všem účastníkům této akce byly probouzející se lužickohorské louky, kouzelná lesní zákoutí, rozkvetlé vstavačové louky u Chřibské a také počasí, které nám celý den přálo...