Akce pro veřejnost

Za uhlířskou minulostí Lužických hor

Na sobotu 27. září 2003 připravila Správa CHKO Lužické hory ve spolupráci s Mgr. Petrem Havránkem z Magistrátu města Liberec exkurzi "Za uhlířskou minulostí Lužických hor". Devatenáct účastníků exkurze se pohybovalo v prostoru mezi Novou Hutí a Horní Světlou. Výklad se točil kolem milířů, zpracování železných rud, osudu technických památek a dalších zajímavostí z Lužických hor.
K vidění byly mimo jiné pozůstatky sklárny z 19. století, reliéf Žebračky, rozsáhlý pískovcový lom, pískovcový viklan, mlýnský náhon v prostoru zaniklé středověké osady Staré Mlýny, řada zaniklých milířů, pomník U zabitého, pozůstatky opevňovacích prací ze třicátých let 20. století, most u křižovatky U Jana a tzv. Sirný pramen.