Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Drobné sakrální památky

Úvodní stránka drobných památek Přehled vybraných památek

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého - 30.6.2006 socha na kamenném soklu

Katastr: Petrovice     Obec: Jablonné v Podještědí

Socha stojí na okraji obce a louky mezi 2 lipami, na konci ulice za pomníkem padlým z 1. světové války.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí dvoustupňový podstavec čtvercového půdorysu. Na dolní širší a nižší části je nápis: GEPFLEGT VON FAM. HEIDRICH. Na horním stupni je na vystouplé ploše na přední straně nápis: ERRICHTET IM JAHRE 1863 VON JOSEF SCHUBERT BAUER IN PETERSDORF.
Na soklu je z přední strany vystouplá oválná plocha s rytým nápisem: BITTE FÜR UNS O HEILIGER JOHANN VON NEPOMUK DALS WIR THEILHAFTIG WERDEN DER VERHEISUNG CHRISTI. Kolem oválu je vystouplý reliéf dubových ratolestí, v horní části soklu jsou na každé straně 3 vystouplé reliéfy drobného květu.
Hlavice je třístupňová, na rozích jsou akroterie. Na nerezovém čepu, který je nasazen na původní, je osazena socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená z nalakovaného smrkového dřeva.

Historie:
      V soupisu kaplí a soch farnosti Jablonné v Podještědí z roku 1850 je o této památce uvedeno:
Socha sv. Jana Nepomuckého ze dřeva, nově štafírována, na novém kamenném podstavci. Zřídil ji v roce 1863 Josef Schubert, sedlák v Petrovicích, na vlastním pozemku na poli při cestě poblíž obytného domu. Socha se od nepaměti nacházela na rohu obytného domu, odkud byla majitelem přemístěna k polní cestě a postavena na krásný podstavec. Protože předtím nebyla zaknihována žádná povinnost k udržování, nevystavil majitel ani nyní žádný revers. Socha se nachází na parcele k.č. 733/1. Podle petrovické pozemkové knihy ze dne 6.3.1878 č. 1693 bylo na realitě č. 16 zaknihováno 100 zlatých s 6% úrokem k udržování této sochy. Na kamenném podstavci jsou nápisy: Bitte für uns, o heiliger Johannes von Nepomuk, auf daß wir Theilhaftig werden der Verheißung Christi (Oroduj za nás ó svatý Jane Nepomucký, abychom účastni byli zaslíbení Kristových). Dále: Selig der Mann, der sich mit seiner Zunge nicht verstößt (Blahoslaven ten muž, který se neprohřeší svým jazykem). Slouží k povzbuzení kolemjdoucích. Též o  prosebných dnech při procesích se  koná u sochy zastavení. Dřevěná socha je nově štafírována. Podstavec je nový a krásný. Dne 26. června 1836 byla nově požehnána farářem Josefem Kasparem. Poslední renovování uskutečněno 1910.

Oprava sochy, červen 2006:
      Před opravou byl poškozen povrch kamenných částí, zrezivělý čep trhal hlavici, nápisy byly nečitelné.
      Obnovu iniciovali němečtí rodáci z Petrovic kteří zaplatili výrobu dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého, vyrobené v SRN za 500,-EUR. Člen našeho sdružení Jan Fedorčák opravil podstavec a obnovil nápisy. Firma Krob z Jablonného v Podještědí sponzorsky vyrobila a osadila čep. Místní hasiči pak provedli vyčištění okolí a ořezání převislých větví lip.

Stav památky před opravou, 2005

 

(Informace jsou převzaty od spolku Drobné památky severních Čech)
 
Úvodní stránka drobných památek Přehled vybraných památek
 

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.