Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Akce pro veřejnost

Slavnost lužickohorských luk

Sobota 25. června 2005

      Letos poprvé se v Lužických horách u přírodní památky Brazilka pod Luží uskutečnily slavnosti lužickohorských luk, jejichž cílem bylo poutavou a zajímavou formou upozornit na to, že pestré horské louky s mnoha druhy rostlin a živočichů jsou důležitou součástí horské a podhorské krajiny.
      V dopoledních hodinách proběhlo soutěžní klání studentů středních škol, zaměřené na zemědělství, lesnictví a ochranu životního prostředí, odpoledne se uskutečnila přírodovědná vycházka s povídáním o lužickohorských loukách a revitalizaci PP Brazilka, která pokračovala na německé straně návštěvou zajímavé louky s výskytem Arniky pod Luží.
      Po návratu byly slavnostně vyhlášeny výsledky fotografické soutěže "Nejhezčí louka Lužických a Žitavských hor".
      Po celou dobu slavností bylo možné shlédnout a zakoupit výrobky tradičních řemesel, prohlédnout si zblízka včely a ochutnat některé z jejich produktů, k poučení sloužilo několik informačních stánků a po celou dobu akce bylo také zajištěno občerstvení.

Akce byla podpořena z Českoněmeckého fondu budoucnosti.

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.