Akce pro veřejnost

"Ptačí den" - vítání ptačího zpěvu

Sobota 8. května 2004

zvětšit obrázek

      V rámci programu "Den pro Ekologii" byla i v letošním roce vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky základních škol. Soutěž, jejímž námětem byli tentokrát ptáci, vyhlásily Liberecký kraj, Občanské sdružení přátel Lužických hor, Správa CHKO Lužické hory a VMG v České Lípě. Dalšími spolupořadateli bylo Město Nový Bor a základní školy z Jablonného v Podještědí, Cvikova a Nového Boru. Akci podpořily také Nadace Preciosa, Česko-německý fond budoucnosti a další. Vernisáž výstavy dětských výtvarných prací se uskutečnila na Bredovském letohrádku u zámku Lemberk v Jablonném v Podještědí v sobotu 8. května odpoledne. Bohatý program pro milovníky ptactva a přírody vůbec zde však byl připraven již od časných ranních hodin a celá sobotní akce proto nesla název "Ptačí den na Lemberku".
      Do soutěže bylo zasláno celkem 380 prací vyrobených řadou nápaditých výtvarných technik. Zapojily se děti ze 16 základních a 2 mateřských škol. Pro 35 nejlepších výtvarníků byly připraveny hodnotmé ceny – dalekohledy, batohy, knihy, krmítka pro ptáčky a další. Bohužel téměř polovina oceněných dětí se předávání cen nezúčastnila. Osm výtězných prací bylo vydáno jako pohlednice, jež si coby pozornost mohl odnést každý návštěvník vernisáže. Další zájemci je mohou získat zdarma na Bredovském zámečku. Výstava zde bude otevřena do konce měsíce října.
      Po slavnostním zahájení výstavy vystoupily s pásmem písniček a básniček děti z mateřské školy Preciosa Jablonné v Podještědí a děti ze ZUŠ Mimoň, které si připravily skladby s ptačí tématikou. Po předání cen výtězům výtvarné soutěže předvedli členové teraristického kroužku při DDM v Novém Boru plazy. Velkému zájmu se těšil varan nilský a krajta tmavá. Součástí programu byla dále ukázka dravců a sov na zahradě letohrádku. Sokolnické umění přijel ze Šluknova předvést pan J. Brož ze záchranné stanice pro handicapované živočichy při Střední lesnické škole Šluknov. Návštěvníci mohli obdivovat například letové schopnosti raroha, majestátnost orla stepního či chytrost krkavce.
      Vernisáž navazovala na dopolední program "Vítání ptačího zpěvu" organizovaný Správou CHKO Lužické hory. Vítání zpěvu ptáků je celoevropská akce, které se účastní desítky tisíc lidí. Letos poprvé byla uspořádána i v Lužických horách. Již před 7 hodinou ranní se před Bredovským zámečkem sešlo 17 dětí a 30 dospělých, kteří měli zájem o poslouchání ptačího zpěvu, povídání o životě ptáků a praktické ukázky kroužkování ptáků. Asi 2,5 hodinová vycházka po okolí Lemberka, během níž spatřili účastníci mimo jiné poměrně vzácného dravce včelojeda lesního či dříve běžnou čírku obecnou, byla ukončena na zahradě Bredovského zámečku zajímavým povídáním pana M. Pudila z České společnosti ornitologické. Po vycházce se děti zúčastnily her a soutěží s ptačí tématikou.
      Proč ptačí den? Proč právě ptáci byli námětem letošní výtvarné soutěže? Důvodů je hned několik. Letos je tomu 25 let, co zakotvilo Evropské společenství ochranu ptactva ve své legislativě vydáním Směrnice o ptácích. V letošním roce byly i v ČR vyhlášeny oblasti ochrany ptactva. Na území CHKO Lužické hory zasahuje ptačí oblast s názvem Labské pískovce. V neposlední řadě měl Ptačí den upozornit na důležitost ochrany ptactva, informovat o výzkumu a již probíhajících akcích podpory hnízdění ptáků v regionu (vyvěšování budek v Novém Boru a na území CHKO Lužické hory) a přiblížit možnosti, jak mohou lidé "opeřencům" pomoci.
      Po výtvarné soutěži a zahájení výstavy "Ptáci 2004" bude 17.6. 2004 na Bredovském zámečku uspořádán vlastní "Den pro ekologii", kterého se zúčastní celkem 150 dětí z pátých až sedmých tříd z 10 základních škol regionu. Záštitu nad Dnem pro ekologii převzal za Liberecký kraj radní p. R. Zika a náměstkyně hejtmana Ing. E. Bartoňová. Smyslem celého projektu je zvýšit zájem lidí, především nejmladší generace, o přírodu a snaha o prohloubení jejich vztahu k přírodě. Tradice založená v loňském roce bude mít zajisté v příštích letech pokračování. Bredovský letohrádek by se měl stát centrem akcí zaměřených na ekologickou výchovu regionu Podještědí, Lužických hor a Novoborska.

Akce byla podpořena z Českoněmeckého fondu budoucnosti.