Akce pro veřejnost

Ukliďme svět - Clean Up The World!

Úterý 22. dubna 2003

zvětšit obrázek

      Oslavy Dne Země v roce 2003 proběhly na Správě chráněné krajinné oblasti Lužické hory ve znamení změny. Místo tradičního zpřístupnění Ledové jeskyně Naděje připravili pracovníci Správy CHKO Lužické hory ve spolupráci s Občanským sdružením přátel Lužických hor úklidovou akci pro žáky 1. stupně základní školy ve Cvikově.
      Devatenáct žáků třetí třídy spolu s pětičlenným doprovodem se 22. dubna 2003 vydalo na dvanáctikilometrovou trasu do okolí Cvikova. Cestou jednak sbíraly odpadky, které po sobě zanechali někteří neukáznění turisté, ale kromě toho se podívali do míst, která většina z dětí dosud nenavštívila. Zvláštní pozornosti se těšil zvláště výstup na nejvyšší vrchol Cvikovska - 641 m vysoký Suchý vrch a prohlídka pozůstatků středověkého hradu Milštejn.
      Během úklidové akce, která byla připravena ve spolupráci s ÚVR ČSOP v rámci mezinárodní kampaně "Ukliďme svět", bylo naplněno deset pytlů (cca 100 kg) netříděného odpadu a objevena jedna černá skládka nedaleko Trávníku. Paleta nalezených odpadů byla velmi pestrá - od dětské holínky, přes televizi až po množství PET lahví. Školáci byli za své nadšení, s nímž se po celý den vrhali do houštin, aby odtud vynášeli nalezené "poklady", odměněni malým občerstvením a samolepkou s přírodovědnou tématikou.

zvětšit obrázek